Umělá inteligence ve výrobě a továrnách

By Tynna
7. 10. 2022

Pokročilá analýza dat 

Výrobní sektor úspěšně využívá UI pro pokročilou analýzu dat. Digitální transformace vedla k přísunu rozsáhlých dat v reálném čase, která se používají pro hloubkové poznatky k předvídání aktuálních tržních trendů. Kombinace dat s pokročilou analytikou poskytla obrovskou pomoc při řízení rizik, vizualizaci dat, řízení dodavatelského řetězce i rychlém procesu efektivního a účinného rozhodování. 

 

Prediktivní údržba

Prediktivní údržba, neboli PdM využívá data v reálném čase k identifikaci hlavních problémů ve výrobním procesu a k rychlému přijetí nápravných opatření. Pomáhá analyzovat data zkoumáním rozdílů v jejich přirozenosti, frekvenci a upozorňuje systém, aby snížil potenciální rizika poruch. Prediktivní údržba funguje, jako průvodce výrobních odvětví při optimalizaci procesů a špičkové kvality výrobků při nižších nákladech.  

 

Robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation - RPA)

Robotická automatizace procesů, neboli software RPA má funkce, které umožňují efektivně řídit backendové povinnosti organizace, bez zásahu člověka. Zaměstnanci se mohou soustředit na ostatní povinnosti a optimalizovat svou produktivitu. RPA přesně zvládá velkoobjemové opakující se úlohy s mnoha složitými výpočty a údržbou záznamů. Implementace softwaru RPA do několika systémů výrobního průmyslu může pomoci ušetřit čas a zlepšit efektivitu práce oproti konkurenci.

 

Robotika 

Spolupráce inteligentních robotů se zaměstnanci ve výrobě a továrnách úspěšně snížila potenciální rizika ohrožení lidských životů. Továrny začaly používat roboty v nebezpečných oborech, jako je těžba, kde hrozí vysoké riziko ztráty života i při jediné chybě. Roboti jsou populární přesností a lepší výkonností v rizikových oblastech, díky strojovému vidění (Machine Vision). V některých průmyslových oborech vyžadují roboti nezbytnou pomoc zaměstnanců, aby mohly efektivně plnit rizikové úkoly. 

 

Řízení zásob 

Integrace UI do stávajících systémů továren, úspěšně dosáhla vhodného řízení zásob v tomto rychle měnícím světě. Zaměstnanci musí současně vyřizovat operace, které mohou vést k chybám. UI pomáhá řídit všechny druhy evidence zásob, aby bylo možné zaměstnance ve správný čas upozornit na jejich doplnění. Algoritmus UI generuje upozornění předvídáním termínů dodávek, zpožděných termínů a předpovídáním krizí v prostředí.  

Please follow and like us:

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

Nejčtenější články

50 let starý matematický rekord překonaný! Pomocí umělé inteligence; nový rekord padl o týden později.

17. 10. 2022

Umělá inteligence v zábavě a médiích

14. 10. 2022

Umělá inteligence v telekomunikacích

14. 10. 2022

Umělá inteligence v obraně a vojenství

14. 10. 2022

Umělá inteligence ve zdravotnictví

10. 10. 2022

Kategorie

Provozovatel 
404.cz s.r.o.
IČ: 02261294
DIČ: CZ02261294
email: info@404.cz
Copyright © 2022 www.umelainteligence.cz Všechna práva vyhrazena. Stránku vytvořilo  404.cz.