Umělá inteligence v telekomunikacích

By Daniel
14. 10. 2022

Virtuální asistence

Jedním z největších přínosů umělé inteligence je konverzační UI. Pomáhá telekomunikačním společnostem řídit masivní provoz zákaznické podpory, zkracuje dobu čekání zákazníků na hovor, udržuje a řeší problémy a také pomáhá při instalaci a nastavení dalších projektů. Podle zpráv mohou virtuální asistenti automatizovat hovory tak efektivně, že se odhaduje, že do roku 2022 telekomunikační odvětví sníží náklady o 8 miliard USD, a to ročně.  

 

Odhalování podvodů 

Telekomunikační průmysl je místem, kde dochází k podvodům. Mezi nejčastější příčiny podvodů v telekomunikacích patří nelegální přístup, klonování, krádeže a falešné profily. Společnosti proto začaly zavádět detektory podvodů, aplikace a techniky umělé inteligence, které využívají algoritmy strojového učení (ML) k detekci abnormálního provozu a k prevenci podvodných praktik. Efektivnost těchto aplikací UI je vysoká, poskytují reakci na nezákonné činnosti v reálném čase.  

 

Prediktivní analytika

Prediktivní analytika řízená UI, poskytuje služby pomocí dat, algoritmů a technik strojového učení(ML) k předvídání nadcházejících výsledků na základě historických dat. Aplikace řízené UI umožňují společnostem přijímat preventivní opatření, proti hrozícím ztrátám prostřednictvím analýzy tržních vzorců a trendů. Tyto nástroje posilují strategické cíle a vytvářejí lepší zákaznické zkušenosti (User Experience - UX). Automatizace sítě umožňuje analyzovat základní problémy a pomáhá zajistit rychlá řešení.  

 

Analýza nálad klientů

Analýza nálad zákazníků je klíčová. Pomáhá společnosti pochopit negativní a pozitivní dopad služby, nebo produktu. Vzhledem k tomu, že v důsledku digitalizace došlo na trhu k drastickým změnám, tyto nástroje pomáhají analyzovat změněné chování, preference a vzorce chování zákazníků. Shromažďují informace z mediálních platforem, zlepšují zákaznickou zkušenost(UX) a výkonnost společnosti.

 

Robotická automatizace procesů v telekomunikacích

Robotická automatizace procesů (RPA - Robotic Process Automation) je nástroj pro automatizaci podnikových procesů založených na umělé inteligenci. Tato automatizační technologie pomáhá telekomunikačním společnostem efektivněji řídit back-office činnosti a dlouho opakující se procesy založené na pravidlech. Pracně a časově náročné činnosti, jako je správa pracovních sil, zadávání dat a fakturace. Jsou zpracovávány bez komplikací a rychleji.

 

Please follow and like us:

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

Nejčtenější články

50 let starý matematický rekord překonaný! Pomocí umělé inteligence; nový rekord padl o týden později.

17. 10. 2022

Umělá inteligence v zábavě a médiích

14. 10. 2022

Umělá inteligence v telekomunikacích

14. 10. 2022

Umělá inteligence v obraně a vojenství

14. 10. 2022

Umělá inteligence ve zdravotnictví

10. 10. 2022

Kategorie

Provozovatel 
404.cz s.r.o.
IČ: 02261294
DIČ: CZ02261294
email: info@404.cz
Copyright © 2022 www.umelainteligence.cz Všechna práva vyhrazena. Stránku vytvořilo  404.cz.